Miljö

Hemtrevligt AB är ett miljömedvetet företag och är väldigt måna om att vår miljö mår bra och utvecklas i en ekologiskt hållbar riktning. Vi strävar alltid efter ett ökat miljöansvar – både när det gäller vårt dagliga arbete men även vid inköp av produkter och städutrustning.

Merparten av de arbetsuppgifter som ingår städbranschen är förknippad med kemikalier och avfallsprodukter. Vi använder alltid miljövänliga produkter och kemikalier. Dessutom källsorterar vi givetvis allt avfall som genereras i samband med vårt arbete.